Our Services - individual Consultation

Onze klanten

Mijn klantenkring bestaat uit ondernemingen met verschillende rechtsvormen (B.V., GmbH & Co.KG*, freelancers, eenmanszaken) en orde van grootte en branches als ook particulieren. Ik ben in heel Duitsland voor cliënten werkzaam, met de nadruk op Noord-Rijnland-Westfalen. Internationaal ben ik voornamelijk werkzaam voor Nederlandse en Britse bedrijven. Daartoe behoren:

  • Midden- en kleinbedrijven (bedrijfsgroepen) en hun aandeelhouders
  • Buitenlandse investeerders (bedrijven, vastgoed bedrijven, particulieren)
  • Speciaal btw advies
  • Vermogende particulieren

 

  • Professionele organisaties / verenigingen / publiekrechtelijke instanties
  • Ondersteuning van nationale en internationale collega's in het adviseren van hun cliënten

* Een GmbH & Co. KG is een Kommanditgesellschaft waarin een GmbH als persoonlijk aansprakelijke (complementaire) vennoot deelneemt. Er is dus geen natuurlijk persoon die onbeperkt aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. Deze rechtsvorm komt in Duitsland veel voor omdat zij in bepaalde situaties een belastingvoordeel oplevert. Commanditaire winsten vallen alleen onder de inkomstenbelasting en niet onder de vennootschapsbelastingen.